Joker-Nyugdíjas adatvédelmi nyilatkozat2018-12-14T14:25:11+01:00
 1. A szolgáltató (a továbbiakban: Joker-Nyugdíjas, vagy Szolgáltató ) adatai

  Név: Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
  Képviseli: Denich Rudolf igazgató elnök
  Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
  Cégjegyzékszám: 13 02 051415
  Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 73.
  Adószám: 26116820-2-13
  Közösségi adószám: –
  Telefon: 0652 451 999
  E-mail cím: nyugdijas@jokernyugdijas.hu
  Számlavezető pénzintézet: OTP Észak-keleti r.
  Számlaszám: 11738008-21458305-00000000
  Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

 2. Általános információk

  Jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásokat, mely a Társaság irodájában, székhelyén kerül kifüggesztésre, és az bármikor megtekinthető, arról másolat kérhető.

 3. Jelentkezés, adatok megadása

  1. Jelentkezés

   Az érintett Jelentkező a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által nyújtott szolgáltatásokról előzetesen személyesen tájékozódhat.
   A Szolgáltató személyesen is fogad jelentkezéseket hétköznapokon Debrecenben 09:00-12:00 óráig és 13:00-16:30 a következő címen: 4024 Debrecen, Csapó u 28 II/4.

   A jelentkezés előfeltétele, hogy Jelentkező jelen okirat, azaz az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerje és belépését az Adatvédelmi tájékoztató ismeretében írja alá, jelentkezését az abban foglaltak ismeretében teszi meg. Jelen Adatvédelmi Szabályzat papír alapon a Szolgáltató irodáiban érhető el.

   A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által szervezett állásokra kizárólag személyesen lehet jelentkezni. A személyesen leadott jelentkezés esetén a Jelentkező elismeri, hogy megismerte jelen dokumentum tartalmát és magára nézve azt kötelezőnek tekinti.

   Az érintett személyes adatai kezelésének célja, hogy a Jelentkező a számára legmegfelelőbb munkalehetőségekről információt és megkeresést kapjon és ezen munkalehetőségekre közvetlenül a Joker-Nyugdíjas Szövetkezetnél jelentkezhessen, valamint, hogy a Szolgáltató a legmegfelelőbb munkákat ajánlhassa fel számára, továbbáhogy a Jelentkezővel kapcsolatot tudjon tartani.

  2. Jelentkezés során megadott adatok kategóriái, adatkezelés jogalapja, célja, időtartama

   Amennyiben valamely álláslehetőségre a Jelentkező szeretné jelentkezését leadni, a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet irodáján leadhatja önéletrajzát.

   A leadott önéletrajzokat a Szolgáltató az állás betöltéséig tárolja, amennyiben pedig az állás a Jelentkező által betöltésre kerül, a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a Jelentkezővel tagi megállapodást köt.

   Tagi jogviszony létesítése esetén a kapott önéletrajzot a jogviszony fennállása alatt megőrzi, a jogviszony megszűnését követően megsemmisíti, kivéve amennyiben a Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a jogviszony megszűnését követően is tárolja a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az adatait további jogviszony létesítés, betöltése érdekében. Ilyen hozzájáruló nyilatkozat esetén a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 6 hónapig tárolja az adatokat, és amennyiben 6 hónap alatt tagi jogviszony létesítésére nem kerül sor, törli azokat. A kapott önéletrajzokat a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet minden esetben kinyomtatja, így a papír alapú selejtezést, és a szerveren tárolt önéletrajzok törlését is havi rendszerességgel elvégzi.

   A kapott önéletrajzokat a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet nem elemzi, értékelési teszteket nem végez, profilalkotás nem történik, véleményt nem alkot.

   A leadott önéletrajzokat a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az állás betöltéséig tárolja, amennyiben pedig az állás a Jelentkező által betöltésre kerül, a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a Jelentkezővel tagi megállapodást köt.

   A tagi megállapodásban rögzítésre kerül a szolgáltatás fogadójának személye, teljesítendő konkrét feladatok, tag díjazásának összege és kifizetésének időpontja, a feladat teljesítésének helye, valamint tartama is. A tagi megállapodás megkötésekor a Jelentkező megadja nevét, adóazonosító jelét, TAJ számát, valamint Nyugdíjfolyósítási törzsszámát (jogszabályon alapuló adatkezelés: Art. 1. sz. melléklet 14. pontja) valamint bankszámlaszámát, mely adatok megadása a bankszámlaszámot leszámítva Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek, míg a bankszámlaszám megadása a jövedelem átutalása, azaz a szerződés teljesítése érdekében indokolt.

   A Szövetkezetbe kizárólag olyan természetes személy léphet be, aki öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, így a nyugdíjfolyósítási törzsszám leadása erre tekintettel is szükséges a későbbi ellenőrzések igazolása érdekében (2006. évi X. tv. 7.§).5
   Az adatkezelés célja a Szolgáltató és a tagjai között gazdasági együttműködés, személyes közreműködés.

   A jelentkezéskor leadott adatok megadása az szolgáltatás teljesítésének feltétele.

 4. Tagi megállapodás létrejötte

  Tagi megállapodás megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megkötött szerződés személyesen megkötött írásbeli szerződésnek minősül, amelyre a Szövetkezetekről szóló 2006. évi X törvény valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

  A személyesen megkötött szerződés iktatásra kerül, és a későbbiekben papír alapon hozzáférhető Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet irodájában. A megkötött szerződéseket a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet papír alapon tárolja, elektronikus úton nem kerülnek feldolgozásra.

  Amennyiben az érintett személlyel a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagi megállapodást köt, a megállapodásban rögzítésre kerül a szolgáltatás fogadójának személye, teljesítendő konkrét feladatok, tag díjazásának összege és kifizetésének időpontja, a feladat teljesítésének helye, valamint tartama is. A tagi megállapodás megkötésekor a Jelentkező megadja nevét, adóazonosító jelét, TAJ számát, valamint nyugdíjfolyósítási törzsszámát (jogszabályon alapuló adatkezelés: Art. 1. sz. melléklet 14. pontja) valamint bankszámlaszámát, mely adatok megadása a bankszámlaszámot leszámítva a Joker-Nyugdíjas jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek, míg a bankszámlaszám megadása a jövedelem átutalása, azaz a szerződés teljesítése érdekében indokolt.

  A megkötött tagi megállapodásokat, valamint a bérszámfejtés során rögzített adatokat a Szolgáltató a megkötésük évének utolsó napjától számított 8 évig tárolja a Szja fizetési kötelezettség- és TB ellenőrzési eljárás esetére.

 5. Adattovábbítás

  A megadott adatokat a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 3. személy részére az alábbi esetekben továbbítja:
  a) jogszabály kötelező adattovábbítást ír elő
  b) könyvelési,- és/vagy bérszámfejtési feladatok ellátása
  c) előzetes jóváhagyás

  a) A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a szolgáltatás fogadójával kötött megállapodást köteles az Oktatási Hivatalnak a megkötéstől számított 5 munkanapon belül megküldeni, meg megállapodás tartalmazza a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott személyes adatait is a Jelentkezőnek. Az Oktatási Hivatal a szakmai gyakorlattal kapcsolatos követelmények teljesülését a szolgáltatás fogadójánál is és a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet is jogosult ellenőrizni (2006. évi X. tv. 7.§ (8) bekezdése).

  Figyelemmel a szolgáltatás fogadójára vonatkozó, jogszabályból eredő speciális jogosultságokra (2006. évi X. tv. 10/B.§) a külső szolgáltató részére a Jelentkező neve, adóazonosító jele továbbításra kerül a jelenléti ív vezetése valamint a külső szolgáltató jogainak érvényesítése érdekében.

  b) A Jelentkezőtől kapott személyes adatok közül a Jelentkező nevét, adóazonosító jelét, TAJ számát, díjazás összegét a vele megbízási szerződésben álló könyvelője részére adja át az Art. 1. sz. melléklet 14. pontjában rögzítetteknek megfelelően a bérszámfejtési feladatok teljesítése érdekében. A bérszámfejtési feladatokat GLOBÁL ADÓ-STÚDIÓ KFT (székhely: 4024 Debrecen, Klaipeda utca 4. 1. em. 5. adószám: 24136970-2-09 ) vállalkozás látja el.

  c) A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a sikeres állásközvetítés során szoros együttműködésben dolgozik a Joker-Diák Iskolaszövetkezettel, valamint a Joker-Karrier Munkaerőkölcsönző és Közvetítő Iskolaszövetkezettel. A regisztráció során megadott adatokat így mindhárom vállalkozás megismerheti. A jelentkezéskor a Jelentkező választja ki, milyen munka igényli, így kerül sor az érintett szabályzat használat megállapítására, viszont amennyiben nyugdíjas munkáról felnőtt munkára szeretne váltani, adatkezelőként a továbbiakban a Joker-Karrier Munkerőkölcsönző és Közvetítő Iskolaszövetkezet (székhely: 4174, Bihartorda, Kossuth Lajos utca 43.) fog eljárni biztosítva a Jelentkező számára az adathordozhatóságot.

  A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az adatok tárolására külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe, elektronikus levelezési rendszere Idea.Net Kft. ( székhelye: 4225 Debrecen, Teleki u. 60.) tárhelyszolgáltatónál kerül tárolásra.

  A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a Jelentkezővel kötött Belépési Nyilatkozat és Eseti megállapodás 1 példányát a Jelentkező részére bocsátja aláíráskor.

 6. A Jelentkező jogai

  1. Törlés kérése

   A Jelentkező a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

   1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   2. a Jelentkező visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   3. az Jelentkező tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

   Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás nyújtása során a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagjává válik a Jelentkező, az adatai azt követően is megőrzésre kerülnek a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint, ha a Jelentkező vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek (pl: elérhetőségi adatok).

  2. Tájékoztatás kérése és hozzáférés

   A Jelentkező az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágosítást kérhet. A Jelentkező bármikor kérheti a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet-et, hogy személyes adataiba betekinthessen. Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Jelentkezőt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

  3. Visszajelzés

   A Jelentkező jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   1. az adatkezelés céljai;
   2. az érintett személyes adatok kategóriái;
   3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   5. a Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   7. ha az adatokat nem a Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

   A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a jelentkezést követően a visszaigazoló e-mailben a Jelentkező rendelkezésére bocsátja. A megadott adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre, Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet. belső használatú szoftverében és e-mail fiókjában történik a tárolásuk.
   Amennyiben a jelentkezővel a Szolgáltató tagi megállapodást köt, a tagi megállapodás 1 példányát a Jelentkező részére átadja.

  4. A helyesbítéshez való jog

   A Jelentkező jogosult arra, hogy adatainak módosítását kezdeményezze a nyugdijas@jokernyugdijas.hu e-mail címre vagy a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet székhelyére megküldött levelével. A levélben a Jelentkezőnek fel kell tüntetni a megváltozott adat kategóriáját, valamint az új adatot. Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetet az adatváltozást az e-mail vagy postai levél megérkezését követően veszi figyelembe.

  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

   A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   1. A Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   2. az adatkezelés jogellenes, de a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   3. a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet már nincs szüksége az érintett személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   4. a Jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező jogos indokaival szemben.

   Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  6. A tiltakozáshoz való jog

   A Jelentkező jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

   a. az adatkezelés közérdekű vagy a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet -re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy

   b. az adatkezelés a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
   kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Jelentkező olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

   Ebben az esetben Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   A Jelentkező adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet központi e-mail címére. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni a Jelentkező levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.
   A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

  7. Visszavonás

   A Jelentkező jogosult arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét követően bármikor visszavonja azon nyilatkozatát, melyben hozzájárult ahhoz, hogy a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a jelentkezéskor leadott adatait az utolsó jelentkezés leadását követően is tárolhatja. Amennyiben ezen kifejezett hozzájárulását a Jelentkező visszavonja, a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet haladéktalanul törli a Jelentkező által megadott adatokat. A hozzájárulás visszavonására e-mailben, postai levél formájában van lehetőség.

  8. Adathordozhatósághoz való jog

   A Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltatót abban az esetben, ha az adat kezelése a Jelentkező hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. A Jelentkező jogosult arra, hogy kérje a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn a Jelentkezőnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

  9. Adatkezeléssel szembeni panasz

   A Jelentkező jogosult bármikor panasszal fordulni az adatkezeléssel szemben a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, vagy közvetlenül a felügyeleti hatósághoz. Amennyiben panaszával elsősorban a Szolgáltatót keresi meg, a Társaság minden esetben megvizsgálja a panasz tartalmát, okát, és arra 15 napon belül észrevételt tesz.

   A Jelentkező az szolgáltatással vagy a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
   Levelezési cím: 4024 Debrecen, Csapó u 28 II/ 4.
   valamint elektronikusan, : e-mail: nyugdijas@jokernyugdijas.hu.

   A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (irodában) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Jelentkezőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles. A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Jelentkezőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Jelentkező egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az elutasítás indokáról tájékoztatja a Jelentkezőt.

   Amennyiben a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a panasz tartalmát nem tartja elfogadhatónak, nem az érintett nem kíván panasszal élni, jogosult arra, hogy közvetlenül a NAIH felügyeleti hatóságához (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) forduljon panaszával, illetve bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe.

 7. Adatvédelmi incidens kezelés

  A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közli.

  A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet adatvédelmi incidens tapasztalása esetén a Jelentkezőt haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Jelentkező jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az érintett Jelentkezőnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

  Az adatvédelmi incidens felismerését követően a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet képviseletében eljáró vezető az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

 8. Az adatkezelés során figyelembe vett alapelvek

  A személyes adatok kezelése során a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az alábbi elveket veszi figyelembe:

  1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Jelentkező számára átlátható módon kell végezni;
  2. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
  3. Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
  4. Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely a Jelentkezők azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben a Vevő jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
  5. Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  6. Elszámoltathatóság: A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
 9. Az adatkezelés biztonsága

  A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

  A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet jóváhagyott GDPR magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

 10. Adattárolás

  Az adatok fizikai tárolásának helye a Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet székhelye.

  A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a jelentkezési szándéknyilatkozatok kapcsán tudomására jutott személyes adatokat saját e-mail fiókjában tárolja, illetve szerver alapon, honlapjának adatbázisában.

  A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a személyes jelentkezéseket és papír alapon tárolja, a jelentkezési lapon megadott adatokról saját szerverén vezet nyilvántartást az adattovábbítási kötelezettségének és adattárolási kötelezettségének teljesítése érdekében.

 11. Korlátozások

  A cselekvőképtelen / korlátozottan cselekvőképes Jelentkező nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

 12. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

  A Joker-Nyugdíjas Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

  E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

  1. az Adatkezelő neve és elérhetősége;
  2. az adatkezelés céljai;
  3. az Érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
  4. olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
  5. ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők

Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. május 25.